„Kram z myślami” – spotkanie autorskie Katarzyny Szczepaniak w Klubie Przyjemnych Spotkań

Katarzyna Szczepaniak od kilku lat związana jest z naszym DK, a od dwóch lat pracuje jako Instruktor. Zapoczątkowała tutaj cykl zajęć o nazwie „Bajki (nie)codzienne” oraz utworzyła amatorską grupę teatralną „ATON” dla osób dorosłych. Fragmenty wybranych bajek inspirowanych pomysłami uczestników zajęć mogliśmy usłyszeć podczas spotkania. Mogliśmy także poznać „dorosłą” twórczość autorki, na którą składają się wiersze, piosenki oraz scenariusze teatralne.