42. Mały Konkurs Recytatorski – Zaproszenie do udziału w konkursie

Zapraszamy do udziału konkursie recytatorskim

42. Mały Konkurs Recytatorski

Tegoroczny konkurs odbędzie się 5 czerwca 2023 r. od godz. 10:00 Dzielnicowym Domu Kultury SM „Czechów” (ul. Jana Kiepury 5a).

Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych z Lublina.
W konkursie obowiązuje podział na następujące kategorie wiekowe:
* uczniowie klas I-III,
*uczniowie klas IV-VI,
* uczniowie klas VII-VIII.
Recytatorzy prezentują jeden dowolnie wybrany tekst – wiersz lub fragment prozy, dopuszczalny jest również uzasadniony kolaż tekstów. W przypadku prezentacji fragmentu prozy dopuszczalne są skróty. Uczestnik zgłasza repertuar nieprezentowany w innych konkursach ani w poprzednich edycjach MKR. Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach konkursu. Łączny nieprzekraczalny czas prezentacji wynosi 5 minut.

Prosimy o przesłanie w całości wypełnionych kart zgłoszeniowych w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2023 r. w formie elektronicznej oraz papierowej na następujące adresy: − forma elektroniczna: m.adamczyk@ddksmczechow.pl i forma tradycyjna: DDK SM „Czechów”, ul. Jana Kiepury 5a, 20-838 Lublin z dopiskiem MKR. Dwie wersje są niezwykle ważne, bo w przypadku gdy uczestnik konkursu uzyska nominacje do kolejnego etapu musimy mieć oryginalny dokument.

W załączniku:

42 MKR_Regulamin
Załącznik nr 1 – 42.MKR – Karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie edytowalne